Artikli Komentari

GN Official Website » Hobi&Kuća » Crvenperka

Crvenperka

lošeonakodobrosviđa mi seodlično

Naseljava pretežno nizijske reke sporog toka, jezera, mrtvaje i veštačka jezera, bare i iskope. Može se naći i u mirnijim odsecima tekućih voda uz deverike. Crvenperka boravi u blizini vodenog rastinja kao što je lokvanj, drezga, šaš, trska.

Crvenperka (foto:www.dlst.co.uk)

Crvenperka (foto:www.dlst.co.uk)

Za vreme toplih letnjih dana, cela jata crvenperki se podižu ka površini reke. Ređe izlazi na otvorene vode, a tokom zime se u jatima povlači u dubine. Mresti se u maju i junu među podvodnim biljem u bistroj tekućoj vodi.

Crvenperka je jedna od retkih ciprinida koja se hrani u toku cele godine, sa kratkim prekidom u toku parenja.

Mlađ se hrani planktonom, veće ribe pretežno biljnom hranom, insektima, puževima i ribljom mlađu.

Crvenperka je izuzetno izdržljiva riba. Nije redak slučaj da u zatravljenim i zabarenim vodama, starih rečnih rukavaca poslednja riba koja uspeva da preživi, jeste upravo crvenperka. Zbog oblika usana, crvenperka se uglavnom hrani sa površine vode.

Kada je vreme toplo, crvenperka obično miruje u zatonima vrebajući insekte koji sleću ili padaju na površinu vode.

 

NAJGLEDANIJI VIDEO

Majstorica i majstor (foto:pornovideotv.net)

Majstorica i majstor

© 2010, GN Official Website. All rights reserved.

Sadržaj iz: Hobi&Kuća · Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Pošaljite komentar